Conversation Between rooter and aventador

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ thành lập công ty giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán công ty luật không phải cô cướp ba lô của Diệp Thiên, ai mà biết được bên trong cái túi đó lại để nhiều tiền thế cơ chứ?
    Sầm Tĩnh Lan chưa dứt lời, vị giám đốc Triệu kia cũng gật đầu phụ họa theo.
    -Đúng đấy, Tiểu Diệp, nhất định không thể coi thường, năm ngoái khi tôi đi công tác ở Tây Bắc, bóp da bị rạch một lỗ rất to, nếu không phải có đồng sự đi cùng, thì có mà phải ngủ ngoài lề đường rồi…
    -Haha, không sao đâu, tôi để túi ở dưới mông rồi, không ai có thể trộm mất được đâu...
    Diệp Thiên nghe vậy cười lớn, hắn vừa bói cho m
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1