Conversation Between GipsonLens and kimanh589dy

1 Visitor Messages

  1. http://mercedesbenz-hanoi.vn/ + Khả năng thay đổi cng suất của bng đn theo tốc độ một cch tự độ. Mercedes E200 mới sẽ c 2 mức nhất định l khi chạy >80km/h th cng suất của bng đn sẽ được nng ln mức 25%. Cn khi chạy >110km/h th cng suất đn cũng sẽ nng ln mức 35%. Khi xe cng chạy nhanh th lc ny đn chiếu sẽ cng sng v xa hơn.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1